Klasični jeziki

Besede klasičen ljudje ne uporabljamo zlahka. Označuje tisto, kar je prvovrstno, tisto, kar je kljub svoji starosti zdržalo preizkušnjo časa in se v človeški kulturi zasidralo kot najboljše, kar lahko človek izkusi. Klasična je seveda lahko književnost, glasba, umetnost – pa tudi jeziki.

“Klasičen jezik” je tisti jezik, ki je s svojo vlogo pri razvoju kulture, misli ter književnosti neizbrisno zaznamoval zgodovino človeštva. Če se omejimo na Evropo, tako pojem “klasičnega jezika” v strogem smislu pomeni dva jezika ter z njima povezani kulturni ter literarni tradiciji: latinščino in staro grščino. Oba jezika sta na področju kulturnega razvoja Evrope igrala nepogrešljivo vlogo. Latinščina poleg drugih vlog prednjači kot medij kulturne transmisije od antike naprej, grščina pa je jezik, ki je latinščino pomagala kultivirati in v katerem so zapisane prve literarne stvaritve v večini evropskih literarnih žanrov.

Če razmišljamo nekoliko širše, pa lahko med klasične jezike štejemo tudi staro indijščino, ki se lahko ponaša z nekajkrat večjim literarnim fondom kot oba klasična jezika skupaj. Tudi njeno besedišče in slovnica sta primerljivi ali celo bolj zapleteni od klasičnih jezikov – kot je leta 1786 zapisal raziskovalec sir William Jones:

The Sanskrit language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure; more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitely refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of the verbs and in the forms of the grammar, than could possibly have been produced by accident. …

Sir William Jones, 1786

“Sanskrtski jezik, kolikor koli je že star, se ponaša s čudovito zgradbo: bolj dovršen je od grščine in premožnejši od latinščine ter bolj prefinjen od obeh skupaj; hkrati pa z obema tako tesno povezan tako v korenih besed kot v slovničnih oblikah, da to nikakor ne more biti rezultat naključja.* …”

Sir William Jones, 1786

Več o posameznih klasičnih jezikih:

Stara grščina (ἡ Ἑλληνική γλῶττα)

Latinščina (LINGVA LATINA)

Stara indijščina (संस्कृतम्, saṃskṛtam)