Antična in stara glasba

[Platonov citat o glasbi.]

Glasba, umetnost Muz – ἡ μουσικὴ τέχνη – na skrivnosten način brez besed govori našemu notranjemu življenju. Za njeno skrivno moč, ki naša razpoloženja ustvarja in poudarja, so vedeli že davno – bržkone že v času najstarejšega ustvarjenega glasbila na svetu, ki je bil najden prav v Sloveniji. V Evropi so glasbeno umetnost prvi teoretično podkrepili in razvili Grki ter jo preko rimske civilizacije podarili celotnemu evropskemu svetu, kjer se je pridružila starim ljudskim oblikam ter glasbilom in ustvarila dragocen, bogat pejsaž duhovnih himen, ljubezenskih in junaških verzov ter plesnih ritmov, ki je v sodobnosti dobil pečat tehnične dovršenosti, strukture in sofisticiranosti.

Glasba je jezik duše. Spregovarja nam že od samega začetka.

LogoFil raziskuje glasbo v času antične Grčije, Rima ter srednjega veka v klasičnih ter starih evropskih jezikih. Za več klikni spodaj.

 • O glasbi v stari Grčiji
  • Glasbila
  • Teorija
  • Konteksti
  • Ohranjene melodije in besedila
 • Glasba pri Rimljanih
 • Krščanska himnika
 • Srednji vek
  • Glasbila evropskega srednjega veka
  • Melodije v rokopisih