Stara grščina

Stara grščina je melodija preteklosti, ki odmeva skozi marmorje antičnih templjev in kipov. Jezik filozofov, kot je Platon, lirskih pesnikov, kot je Sapfo, in dramatikov, kot je Evripid, je prežet z modrostjo in poezijo, ki še danes živi v skrivnostnih črkah alfabeta. Vsaka beseda je kamenček v mozaiku grške civilizacije, ki pripoveduje zgodbe o bogovih, junakih in starodavnih mestih. Njena lepota in kompleksnost odpirata vrata v svet, kjer bogovi hodijo med ljudmi ter nas povezujejo z duhom antične modrosti in človeškega izkustva.

O stari grščini si lahko več preberete v sledečih podpoglavjih:

  • Grščina skozi čas – od prvih zapisov v linearju B do sodobne δημοτική γλώσσα – V DELU
  • Alfabet – zgodovina in lastnosti materne pisave celotne Evrope – V DELU
  • O slovnici klasične grščine – od sklanjatve določnega člena do potencialnega optativa. – V DELU

O drugih vidikih grške kulture in civilizacije lahko berete tu.