Latinščina

Latinščina je kot starodaven most, ki povezuje preteklost z današnjim časom. Jezik, ki je živel v besedah Cicerona in Vergilija, nosi v sebi moč in prefinjenost, ki sta oblikovali pravne in znanstvene temelje. Vsaka beseda je kot kamenček v mogočni zgradbi rimske dediščine, ki nam pripoveduje o cesarjih, bogovih, epskih zgodbah in globinah človeške duše. Jasnost in struktura klasične latinščine sta kot rimski akvadukti, ki skozi stoletja prenašajo čisto vodo znanja in nas s svojo brezčasno lepoto povezujejo z veličastnostjo antičnega sveta ter ohranjajo duha preteklosti živega tudi v sodobnem času.

O latinščini si lahko več preberete v sledečih podpoglavjih:

  • Plasti latinščine skozi čas in družbo – od rojstva Rima do danes – V DELU
  • Latinica – zgodovina in lastnosti najpomembnejše evropske pisave – V DELU
  • O latinski slovnici – od izgovorjave diftongov do sosledice časov. – V DELU

O drugih vidikih rimske kulture in civilizacije ter klasične tradicije lahko berete tu.