“Eno stvar vem – to, da nič ne vem …”

Sokrat, 470-399 pr. Kr.

Blog-ofil

  • Kdo oz. kaj je “logofil”?
    Kdaj ste nazadnje skovali kakšno besedo? Tako, za zabavo? In če ste jo – so vas potrpežljivi prijatelji in sorodniki razumeli? Če ste bili pri svojem neologiziranju – tvorjenju novih besed – izjemno izvirni, vaše…